Babtų viešasis sveikatingumo parkas jau įkurtas !!!

Dėkojame rėmėjams:

LR žemės ūkio ministerijai

UAB „Salpronė”

IĮ „Ancė”

R. ir V . Majauskams

A. ir E. Rimkevičiams

V. Atkočaičio šeimai

Ž. Petrausko šeimai

L. ir M. Magilevičiams

M. ir G. Strankauskams

J. ir Ž. Štilpaitėms, M. Štilpienei

L. Bražukienei ir Š.Bartkui

V. ir N. Žmuidzinavičiams

A. ir D. Ramančiuckams

N. Dovydaitienei

N. ir K. Dalbokams

R. ir P. Rubinskams

T. ir V. Šakaliams

H. ir Z. Cironkams

Š. ir A. Kumečiams

A. ir D. Bušeikams

B. ir D. Masaičiams

G. Markevičienei ir jos šeimai

M. Kajato šeimai.

V. ir R. Mikalauskams

N. Bučiuvienei

V. ir R. Keparučiams

A. ir R. Sasnauskams

V. ir S. Abromaičiams

R. Strankausko šeimai

V. ir D. Barkauskams

Z. Pažėrienei

J. ir R. Straukams

O. ir M. Rubinskams

A. Zimavičiui ir L. Zimavičiūtei

Babtų sveikatos centrui ir A. Antanavičienei

A. Žikienei

J. Bacevičiaus šeimai

N. Bajerčienės šeimai

G. ir A. Bandaravičiams

E. ir G. Paškevičiams

J. Gaigalienės šeimai

P. ir K. Grigaičiams

A. ir S. Gružinskams

A. ir J. Danauskams

R. ir A. Leonavičiams

E. ir P. Plerpams

R. ir R. Vasiliauskams

M. ir V. Songailoms

T. ir I. Stoniams

V. Radzevičius ir E. Survilienė

Z. ir T. Minkevičiams

Ž. Jankauskaitei ir R. Danauskui

A. ir J. Užkuraičiams

V. ir Z. Banevičiams

L. ir P. Duchovskiams

G. Gaižausko šeimai

L. ir S. Pukevičiams

V. ir V. Mikalauskams

G. Simanavičienėi

V. ir G. Stoniams

D. Tiškuvienės šeimai

I. Augonienienės šeimai

Juozėnui Laimonui

Ir visiems neįvardintiems, kurie paramą dėjo į aukų dėžutę Gasiūnų bare ir obuolinių šventės metu.

Labai labai nuoširdžiai dėkojame:

Rasai Sasnauskienei, parašiusiai šį projektą.

Kauno Rajono savivaldybei

Babtų Seniūnijai

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutui

D. ir N. Pažėrams

S. ir E. Gaisiūnams

D. Raudonienei, V. Petravičienei, O. Rubinskienei, M. Rubinskui, A. Sabui, E. Mozuraitienei, V. Mezginienei, Aivarui.

Babtų Kultūros centrui, J. Girniui ir J. Straukui bei jų vadovaujamų orkestrų nariams, šokėjoms,

R. Danauskui

Kinezeterapijos klinikai

… ir visiems prisidėjusiems prie viešojo parko įkūrimo.

Akimirkos iš sveikatingumo parko atidarymo:

P1060463 P1060464 P1060478 P1060480 P1060487 P1060495 P1060500 P1060514 P1060515 P1060520 P1060532 P1060564