P1060463 P1060464 P1060478 P1060480 P1060487 P1060495 P1060500 P1060514 P1060515 P1060520 P1060532 P1060564

Babtų viešasis sveikatingumo parkas jau įkurtas !!!

Dėkojame rėmėjams: LR žemės ūkio ministerijai UAB „Salpronė” IĮ „Ancė” R. ir V . Majauskams A. ir E. Rimkevičiams V. Atkočaičio šeimai Ž. Petrausko šeimai L. ir M. Magilevičiams M. ir G. Strankauskams J. ir Ž. Štilpaitėms, M. Štilpienei L. Bražukienei ir Š.Bartkui V. ir N. Žmuidzinavičiams A. ir D. Ramančiuckams N. Dovydaitienei N. ir […]... Read More