Bendruomenės susirinkimo rezultatai

2016.02.09 įvyko visuotinis Babtų bendruomenės centro narių susirinkimas. Apžvelgęs per metus nuveiktus darbus, pirmininkas Laurynas Straukas pranešė nusprendęs atsistatydinti iš bendruomenės pirmininko pareigų. Taip pat buvo atstatydinta ir bendruomenės taryba bei revizorius, suteikiant galimybę naujai renkamam pirmininkui formuoti savo komandą. Bendruomenės tarybai pasiūlius ir visuotiniam susirinkimui pritarus, bendruomenė išsirinko naują pirmininką – Editą Simonaitienę. Edita […]... Read More