Bendruomenės susirinkimas

Visus Babtų bendruomenės centro narius kviečiame į ataskaitinį susirinkimą.

Susirinkimas vyks vasario 28d. 18:30 LAMMC (instituto) salėje Kauno g. 30.

Susirinkimo darbotarkė:

  • 2017 metų veiklos ataskaita
  • 2018 metų veiklos kryptys ir projektai
  • naujų narių priėmimas
  • informaciniai klausimai