Sausio 13-osios minėjimas

Kviečiame visus dalyvauti Sausio 13 – osios minėjimuose Kauno rajone:

100 laisvės žibintų– pilietiškumo akcija Juragių radijo ir televizijos stotyje.

Sausio 13-osios atmintis – koncertas ir minėjimas Sitkūnų radijo stotyje.

Sausio 13-oji