Bendruomenės susirinkimo rezultatai

2016.02.09 įvyko visuotinis Babtų bendruomenės centro narių susirinkimas.
Apžvelgęs per metus nuveiktus darbus, pirmininkas Laurynas Straukas pranešė nusprendęs atsistatydinti iš bendruomenės pirmininko pareigų.
Taip pat buvo atstatydinta ir bendruomenės taryba bei revizorius, suteikiant galimybę naujai renkamam pirmininkui formuoti savo komandą.

Bendruomenės tarybai pasiūlius ir visuotiniam susirinkimui pritarus, bendruomenė išsirinko naują pirmininką – Editą Simonaitienę.
Edita Simonaitienė jau daug metų aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje, yra sėkmingai įgyvendinusi ne vieną projektą, dirba Babtų gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Bendruomenės tarybos nariais išrinkti : Sonata Gasiūnienė, Darius Pažėra, Tomas Stonys, Paulius Vasiliauskas, Vilma Songailienė, Andrius Sabas, Edita Dambrauskienė ir Laurynas Straukas. Bendruomenės revizoriumi perrinkta Vida Mezginienė.

SVEIKINAME NAUJĄJĄ PIRMININKĘ IR TARYBĄ. LINKIME SĖKMINGAI BURTI IR VIENYTI BENDRUOMENĘ, ĮGYVENDINTI PROJEKTUS, GRAŽINTI IR GARSINTI BABTUS.