Bendruomenės susirinkimas

Babtų bendruomenės centro narius kviečiame į METINĮ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ,
kuris vyks 2016.02.09 (ketvirtadienį) 18:00 val., Babtų kultūros centre, Sodų g. 1.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2016 metų veiklos ir finansinė ataskaita.
2. Bendruomenės pirmininko ir tarybos rinkimai.
3. Aktualūs klausimai.