Lietuvos valstybės kūrimąsi liudijantis dokumentinis paveldas

Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo centras 2016 m. įgyvendina projektą „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“.

Šio projekto tikslas – suskaitmeninti, kad būtų išsaugotos 1918 – 2015 m. sukurtos nuotraukos, dailės kūriniai, dokumentai, kurie susiję su Lietuvos valstybės, savivaldybės, seniūnijos istorija, su iškiliais prie Lietuvos valstybės kūrimo ir jos stiprinimo prisidėjusiais žmonėmis. Tada šis skaitmeninis turinys bus visiems prieinamas ir išliks ateities kartoms.

Gerbiami babtiškiai, būkime patriotiški – mes galime prisidėti prie šio projekto. Pateikime minėtą medžiagą Babtų kraštotyros muziejui iki 2016 m. vasario 16 d. Tokio vertingo kultūros ir istorijos paveldo galite turėti Jūs, vyresnio amžiaus žmonės, Jūsų kaimynai.

Šias minėtas vertybes (nuotraukas, dailės kūrinius, dokumentus), liudijančias mūsų valstybės kūrimąsi, galima palikti saugoti muziejuje arba suskaitmeninus viskas bus grąžinta savininkams.

Babtų kraštotyros muziejaus muziejininkė Gražina Stonienė