Akcijos „Pradžiugink savo bendruomenės vaiką“ įspūdžiai

Sekmadienį Babtų bendruomenė baigė vykdyti akciją „Pradžiugink savo bendruomenės vaiką“. Norime su visais pasidalinti pozityvu, kurį patyrė Kalėdų Senelis, įteikdamas vaikams dovanas. Senelis džiaugiasi, kad pavyko aplankyti visus vaikučius, kuriuos buvo suplanavęs. Buvo labai gera matyti, kad vaikučiai buvo nustebę, gal kiek pasimetę ir nedrąsūs, bet deklamavo eilėraščius, sakė palinkėjimus, jiems padėjo ir mamos. O to džiaugsmo vaikų akyse, gavus dovanas, Kalėdų Senelis dar ilgai neužmirš! Džiaugėsi tiek maži, tiek paaugliai. Išdalinus dovanas ir grįžtant atgal į Šiaurės ašigalį, Senelis sutiko gražią šeimyną su keturiais vaikučiais. Vaikai labai nustebo, bet tikrai gražiai deklamavo eilėraščius ir dainavo, už tai Kalėdų Senelis dar ir jiems rado papildomų dovanų ir saldainių.

Visos dovanos netilpo į maišą, nes prie mūsų akcijos prisidėjo ir Norvegijos lietuvių bendruomenė, kuri atsiuntė drabužių, žaislų ir kuprinių. Visas šeimynas kvietėme į seniūniją susirasti sau tikamų, reikalingų daiktų.

Be Jūsų, brangieji, šis mažas stebuklas vaikams nebūtų įvykęs.

Didelį AČIŪ tariam:
šios gražios Kalėdinės akcijos sumanytojoms ir pagrindinėms įgyvendintojoms V.Šakalienei, O.Rubinskienei bei Kalėdų seneliui,
o taip pat V.Štilpai, Babtų šeimos medicinos centrui, Babtų seniūnijos socialinėms darbuotojoms, J.Paltanavičienei ir Norvegijos lietuvių bendruomenei, E. ir S. Gasiūnams, R. ir R. Vasiliauskams, O. ir M. Rubinskams, V. ir T. Šakaliams, N. ir V. Žmuidzinavičiams, A. ir M. Gineikiams, N. ir D. Pažėrams, A.Aukstinienei, V.Vildžiūnienei, Adomaičiams, R.Neverienei, L. ir L. Straukams, R. ir J. Straukams, N.Bajerčienei, I.Stonienei, D.Barkauskienei, V.Petrauskaitei, J. ir A. Zaleckams, V. ir M. Songailoms, p. Jagelienei, p. Risevienei, G. ir M. Strankauskams, E.Mozūraitienei, L.Duchovskienei, D. ir S. Šarauskams, A. ir A. Stasioniams, K.Stankevičiui, L.Gulbinienei, Z.Cironkienei, D.Averlingienei.

Pradžiugink savo vaiką 2015
Pradžiugink savo vaiką 2015
Pradžiugink savo vaiką 2015
Pradžiugink savo vaiką 2015
Pradžiugink savo vaiką 2015
Pradžiugink savo vaiką 2015
Pradžiugink savo vaiką 2015